Xin các loại visa khác
Thù lao

Một người

           3,000 yên

Hơn một người trở lên

​           6,000 yên

40,000 yên

Tùy thuộc vào các Đại Sứ Quán

Thù lao

(chưa tính thuế)

Xin phép hoạt động ngoài tư cách

Xin phép tái nhập quốc

Phí tem

Xin visa lưu trú ngắn hạn

0 yên

20,000 yên

Tùy vào từng loại sẽ

tính riêng

Xin các loại visa khác

20,000 yên

Cho phép du học sinh và những người cư trú gia đình được làm thêm ngoài giờ

Những người dự định rời khỏi đất nước  hơn 1 năm và những người có thời gian cư trú trong vòng 3 tháng

Cũng có thể nộp đơn xin các visa khác không được liệt kê ở trên

Dịch vụ tự chọn

Dịch thuật văn bản ra tiếng Nhật

2,000 yên

(Các giấy tờ có thể thay mặt thu thập)

Các giấy tờ được phát hành từ các cơ quan nhà nước của Nhật

Thù lao

(chưa tính thuế)

(Có thể đáp ứng các ngôn ngữ)

Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc,Tiếng Việt ,Tiếng Pháp,Tiếng Tây Ban Nha,Tiếng Ý,Tiếng Bồ Đào Nha,Tiếng Thổ Nhĩ Kì,Tiếng Nepan.

Thay mặt thu thập các giấy tờ cần thiết

(size A4 1 tờ)

5,000 yên

問い合わせ画像190116.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now