Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân và miễn trừ trách nhiệm

Văn phòng luật sư hành chính quốc tế Imai tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và các quy tắc khác về thông tin cá nhân của khách hàng và những người có liên quan mà văn phòng chúng tôi có được hoặc nắm giữ, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân đúng  như phương châm đề ra sau đây:

 

Thu thập đúng thông tin cá nhân

Khi có được thông tin cá nhân chẳng hạn như khách hàng và khách liên hệ tư vấn,chúng tôi minh bạch mục đích sử dụng và thực hiện nó bằng các phương tiện phù hợp và công bằng.

 

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân cho các nhiệm vụ và mục đích sau đây.

Để quản lý thông tin, thu thập thông tin, gửi tài liệu.. vv cho mục đích xử lý sự cố và các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc

Để trả lời tư vấn và câu hỏi của khách hàng

 

Quản lý an toàn và lưu trữ thông tin cá nhân

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân do văn phòng của chúng tôi nắm giữ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ và an toàn phù hợp và cố gắng ngăn chặn rò rỉ, làm hỏng và làm sai lệch thông tin cá nhân.

 

Về việc cung cấp cho bên thứ ba

Ngoại trừ trong các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trước cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người là chủ thể thông tin.

 

●Khi dựa trên luật pháp

●Khi cần thiết để bảo vệ cuộc sống, cơ thể hoặc tài sản của con người

 ●Khi cần thiết hợp tác với cơ quan nhà nước hoặc đoàn thể công cộng địa phương hoặc người được ủy quyền nhận thông tin để  thực hiện công việc văn phòng mà pháp luật thiết lập

 ●Trong trường hợp nộp tài liệu cho một văn phòng công tố mà liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của luật sư hành chính

 

Trong trường hợp người là chủ thể của thông tin cá nhân yêu cầu tiết lộ, sửa chữa, đình chỉ hoặc xóa thông tin cá nhân của thông tin cá nhân của họ thì bằng  cách hợp pháp sau khi xác nhận thân chủ Chúng tôi sẽ trả lời kịp thời và nhanh chóng hủy bỏ thông tin dựa theo pháp luật kinh doanh.

 

Bản quyền

Vui lòng không sử dụng trái phép các nội dung như câu và hình ảnh được công bố trên trang web này. Bản quyền thuộc về văn phòng của chúng tôi.

 

Các mục miễn nhiệm

Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện đối với thông tin được đăng trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ văn phòng của chúng tôi do sửa đổi luật pháp hoặc các nguyên nhân khác. Tất cả việc sử dụng thông tin là toàn trách nhiệm của riêng bạn.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now